Tillämplighet

Årgus Medicintekniks Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med att nytt pris publicerats på Årgus Medicintekniks hemsida. Varorna som presenteras genom Årgus Medicintekniks hemsida utgör det ordinarie sortimentet.

Pris och Betalning

Priserna på Årgus Medicintekniks hemsida uppdateras i realtid. Priserna är angivna i svenska kronor. Årgus Medicinteknik äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Årgus Medicinteknik och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. Försäljning sker både mot bankkort och faktura. För försäljning till omyndig eller underårig krävs målsmans skriftliga godkännande.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med arton (18) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Årgus Medicinteknik tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift.

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid utcheckning på Årgus Medicintekniks hemsida.

Leverans

Order mottagna avseende lagerhållna produkter expedieras nästan per omgående efter lagd beställning. Årgus Medicinteknik anlitar olika fraktbolag och budfirmor för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt.

Återköp

Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Årgus Medicinteknik återköp under fjorton dagar från leverans. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej.

Vid återköp skall kund ersätta Årgus Medicintekniks fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 50 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Årgus Medicinteknik.

Vid återköp skall kund kontakta Årgus Medicinteknik via ”Kontakta oss”  på Årgus Medicintekniks hemsida och uppge ordernummer. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Årgus Medicinteknik vara betald samt skall ordersedel medfölja. Varan skall vara förpackad i samma ytteremballage som den levererades i. Returer som inkommer till Årgus Medicinteknik utan samma ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när Årgus Medicinteknik mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara av insänd i enlighet med ovanstående villkor.
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.

Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal

Konsument har rätt enligt lag om konsumentskydd vid distansavtal, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Årgus Medicinteknik lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. När du ångrat köpet ska du få tillbaka dina pengar snarast eller senast inom 30 dagar ifrån mottagandet. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Årgus Medicintekniks kundservice via ”Kontakta oss” på Årgus Medicintekniks hemsida och uppge ordernummer.

Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Årgus Medicinteknik lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Företagsuppgifter:

Namn: Årgus Medicinteknik Akriebolag
Org.nummer: 556446-6455